an online Instagram web viewer

#ਫ medias

Photos

ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
👧#ਹੀਰਾਂ ਹੂਰਾ😒ਜੱਗ ਤੇ #ਬਥੇਰੀਅਾਂ😎 #ਫਿਰਦੀਅਾਂ😏 👉ਤੇਰੀ #Jatti👱 ਦੀ ਤਾਂ #ਗੱਲਬਾਤ👌 #EnDD ਜੱਟਾ👦 ਵੇ💏 #KaurGeous 👑
👧#ਹ ੀਰਾਂ ਹੂਰਾ😒ਜੱਗ ਤੇ #ਬਥ ੇਰੀਅਾਂ😎 #ਫ ਿਰਦੀਅਾਂ😏 👉ਤੇਰੀ #Jatti 👱 ਦੀ ਤਾਂ #ਗ ੱਲਬਾਤ👌 #EnDD  ਜੱਟਾ👦 ਵੇ💏 #KaurGeous  👑
ਮੇਰੀ #ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ਼ਾ ਹੈ ,
ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,,
ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਆਰ #ਖਰੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ..
ਮੇਰੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ ਼ਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬ ੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪ ਿਆਰ #ਖਰ ੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮ ਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ..
Advertisement
ਤਰਲੇ #Maar k ਜਿੱਥੇ #Pyaar ਪਾਇਆ,
ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,
ਜਿਸ #Dil ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ #ਆਇਆ,
ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ.... #manlein ☺☺
ਤਰਲੇ #Maar  k ਜਿੱਥੇ #Pyaar  ਪਾਇਆ, ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ, ਜਿਸ #Dil  ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ #ਆਇਆ , ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ.... #manlein  ☺☺
ਤਰਲੇ #Maar k ਜਿੱਥੇ #Pyaar ਪਾਇਆ,
ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,
ਜਿਸ #Dil ਉੱਤੇ ak ਨਾਮ ਨਾ #Howe,
ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,..
ਤਰਲੇ #Maar  k ਜਿੱਥੇ #Pyaar  ਪਾਇਆ, ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ, ਜਿਸ #Dil  ਉੱਤੇ ak ਨਾਮ ਨਾ #Howe , ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ,..
ਤਰਲੇ #Maar k ਜਿੱਥੇ #Pyaar ਪਾਇਆ,
ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,
ਜਿਸ #Dil ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ #Howe,
ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,..
ਤਰਲੇ #Maar  k ਜਿੱਥੇ #Pyaar  ਪਾਇਆ, ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ, ਜਿਸ #Dil  ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ #Howe , ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ,..
ਮੇਰੀ #ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ਼ਾ ਹੈ ,
ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,,
ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਆਰ #ਖਰੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
ਮੇਰੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ ਼ਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬ ੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪ ਿਆਰ #ਖਰ ੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮ ਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...
High #ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 
#ਜਣੀ-ਖਣੀ ਦੇ ਨਾ #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...SiDHU
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ... High #ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ ਦੇ ਨਾ #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...SiDHU
#ਨਾਰਾ ਪਿੱਛੇ #ਫਿਰੀੲੇ ਸਾਨੂੰ #ਪੁੱਠੇ ਚਸਕੇ #ਨੀ
.
#ਦਿਲ ਰਾਹ #ਜਾਦੀ ਨੂੰ #ਦੇ ਦਈਏ #ਯਾਰ ਐਨੇ #ਵੀ ਸਸਤੇ #ਨਹੀ 
#ROHIT
#ਨ ਾਰਾ ਪਿੱਛੇ #ਫ ਿਰੀੲੇ ਸਾਨੂੰ #ਪ ੁੱਠੇ ਚਸਕੇ #ਨ ੀ . #ਦ ਿਲ ਰਾਹ #ਜ ਾਦੀ ਨੂੰ #ਦ ੇ ਦਈਏ #ਯ ਾਰ ਐਨੇ #ਵ ੀ ਸਸਤੇ #ਨਹ ੀ #ROHIT 
Advertisement
#ਜੇ #ਮੰਡੀਰ ✊💪 ਨਾ #ਨਚਾਈ,,, ਨਾਲੇ #ਅੱਤ🔚 ਨਾ #ਕਰਾਈ,,, #ਫਿਰ #ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ #ਦਾ ਕੀ #ਫਾਇਦਾ।👻✌
#ਜ ੇ #ਮ ੰਡੀਰ ✊💪 ਨਾ #ਨਚ ਾਈ,,, ਨਾਲੇ #ਅ ੱਤ🔚 ਨਾ #ਕਰ ਾਈ,,, #ਫ ਿਰ #ਦ ੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ #ਦ ਾ ਕੀ #ਫ ਾਇਦਾ।👻✌
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ..😝😝 High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ.. 😏
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ..😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ.. 😏
ਇੱਜਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਚੰਗੇ #ਘਰਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ😉
ਐਸ ਅਸੀ ਕਰੀਏ #ਫਿਕਰ ਨਾ #ਫਾਕੇ ਨੇ🤘
#simran
ਇੱਜਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਚੰਗੇ #ਘਰ ਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ😉 ਐਸ ਅਸੀ ਕਰੀਏ #ਫ ਿਕਰ ਨਾ #ਫ ਾਕੇ ਨੇ🤘 #simran 
ਬਲੈਕ ਪਰਿੰਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ

#ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋ ਉੱਖੜ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾਂ ਵਜੂਦ ਤਲਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਗੀਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ।ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ।ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਲੈਕ ਪਰਿੰਸ।ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪੀੜਦਾਇਕ ਦਾਸਤਾਂ।ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨਣਾਂ ਸੀ।
#ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਿਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
#ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ,ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀ ਗਿਆ।
#ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊ ਲੱਗੇ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਣ ਦੀ ਪੀੜ ਹਾਉਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਐ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
# ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ,ਸਕਰੀਨਪਲੇਅ,ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜਾਬਾਵ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।
#ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋ ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋ ਸੱਖਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
# ਇਹੀ ਕਹਿਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ,ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ,ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ। -- ਹਰਮੰਦਰ ਕੰਗ-
(ਇਸ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀ,ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਬਲੈਕ ਪਰਿੰਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ #ਆਪਣ ੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋ ਉੱਖੜ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾਂ ਵਜੂਦ ਤਲਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਗੀਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ।ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ।ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਲੈਕ ਪਰਿੰਸ।ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪੀੜਦਾਇਕ ਦਾਸਤਾਂ।ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨਣਾਂ ਸੀ। #ਫ ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਿਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। #ਸਭ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ,ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀ ਗਿਆ। #ਹ ਿਸਟੌਰੀਕਲ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊ ਲੱਗੇ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਣ ਦੀ ਪੀੜ ਹਾਉਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਐ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। # ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ,ਸਕਰੀਨਪਲੇਅ,ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜਾਬਾਵ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। #ਇਹ  ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋ ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋ ਸੱਖਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। # ਇਹੀ ਕਹਿਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ,ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ,ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ। -- ਹਰਮੰਦਰ ਕੰਗ- (ਇਸ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀ,ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਮੇਰੀ #ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ਼ਾ ਹੈ ,
ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,,
ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਆਰ #ਖਰੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
ਮੇਰੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ ਼ਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬ ੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪ ਿਆਰ #ਖਰ ੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮ ਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
ਤਰਲੇ #Maar k ਜਿੱਥੇ #Pyaar ਪਾਇਆ,
ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,
ਜਿਸ #Dil ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ #Howe,
ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤਾਉਣ Da Ki #ਫਾਇਦਾ,..
ਤਰਲੇ #Maar  k ਜਿੱਥੇ #Pyaar  ਪਾਇਆ, ਓਥੇ ਪਿਆਰ #ਪ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ, ਜਿਸ #Dil  ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ #Howe , ਓਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ #ਜਤ ਾਉਣ Da Ki #ਫ ਾਇਦਾ,..
Advertisement
#ਫਿਕਰਾਂ_ਤੋਂ_ਦੂਰ
#ਜਿੰਦਗੀ_ਦੇ_ਰੰਗ
#ਹਾਸਾ_ਖੇਡਾ
#ਸਾਰੇ_ਹੁਕਮ_ਦੇ_♠️_ਆ
#ਆੜੀ
#ਪਿੰਡ_ਟਰਾਟੋ੍_ਪੰਜਾਬ_ਵੈਨਕੂਵਰ
#ਪਿੰਡ_ਦਿਲ_ਚ_ਵਸਦਾ 🙏
#ਫ ਿਕਰਾਂ_ਤੋਂ_ਦੂਰ #ਜ ਿੰਦਗੀ_ਦੇ_ਰੰਗ #ਹ ਾਸਾ_ਖੇਡਾ #ਸ ਾਰੇ_ਹੁਕਮ_ਦੇ_♠️_ਆ #ਆੜ ੀ #ਪ ਿੰਡ_ਟਰਾਟੋ੍_ਪੰਜਾਬ_ਵੈਨਕੂਵਰ #ਪ ਿੰਡ_ਦਿਲ_ਚ_ਵਸਦਾ 🙏
#ਫਿਰਨੀ ਤੋ ਵਜਨ 🙌🏻#ਸਲੂਟ ਯਾਰਾ👳 ਨੂੰ
.
ਐਰੀਏ ਚ #ਹੌਲ❌ ਪੈਦੇ 👰🏻#ਮੁਟਿਆਰਾ ਨੂੰ.....
#ਫ ਿਰਨੀ ਤੋ ਵਜਨ 🙌🏻#ਸਲ ੂਟ ਯਾਰਾ👳 ਨੂੰ . ਐਰੀਏ ਚ #ਹ ੌਲ❌ ਪੈਦੇ 👰🏻#ਮ ੁਟਿਆਰਾ ਨੂੰ.....
#ਫਿਰੋਜਪੁਰ - #ਲਾਹੌਰ #ਬਾਰਡਰ #SAVE - #GIRLS. #HELP - #POOR. #PB 05. #PB 47
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ..😝😝 High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ.. 😏
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ..😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ.. 😏
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ..😝😝 High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ.. 😏
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ..😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ.. 😏
Advertisement
#ਪੋਸਟ ੧੧
ਮੇਰੀ #ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ਼ਾ ਹੈ ,
ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,,
ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਆਰ #ਖਰੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ..
#ਪ ੋਸਟ ੧੧ ਮੇਰੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ ਼ਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬ ੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪ ਿਆਰ #ਖਰ ੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮ ਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ..
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ... Sahal
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ... Sahal
😍#hahaha #ਫੀਲਿੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜੈਜ਼#😂 #😂 #😍 #lovequotes #lovely #feelings
ਹੋਣਾ#ਨੀਕੋਈ#ਫਾਇਦਾ,ਐਵੇਂ#ਮਾਰਨਾ# billo ਗੇੜੇ...High#ATTITUDEਰੱਖੀਏ,#ਜਣੀ-ਖਣੀਦੇ ਨਾ#ਜਾਈਏ#ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ#ਨ ੀਕੋਈ#ਫ ਾਇਦਾ,ਐਵੇਂ#ਮ ਾਰਨਾ# billo ਗੇੜੇ...High#ATTITUDEਰ ੱਖੀਏ,#ਜਣ ੀ-ਖਣੀਦੇ ਨਾ#ਜ ਾਈਏ#ਨ ੇੜੇ...
#ਜਿੳੁਦੇ ਜੀ #ਯਾਰਾ ਕਰਲੇ ਕਦਰ ਮੇਰੇ #ਪਿਅਾਰ ਦੀ ਸਾਹ #ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਤਾ ਤਾ ਕੀ #ਫਾੲੀਦਾ.....
#ਜ ਿੳੁਦੇ ਜੀ #ਯ ਾਰਾ ਕਰਲੇ ਕਦਰ ਮੇਰੇ #ਪ ਿਅਾਰ ਦੀ ਸਾਹ #ਮ ੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਤਾ ਤਾ ਕੀ #ਫ ਾੲੀਦਾ.....
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...
High #ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 
#ਜਣੀ-ਖਣੀ ਦੇ ਨਾ #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ... High #ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ ਦੇ ਨਾ #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ
Advertisement
#ਭੁਲਣਾ ਸਾਡੀ #ਫਿਤਰਤ ਚ ਨਹੀ
ਜੋ #ਚੰਗਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰੇ #Dil ਚ
ਰਹਿੰਦਾ,
ਜੋ ਮਾੜਾ ਕਰੇ #ਦਿਮਾਗ ਚ..
#ਭ ੁਲਣਾ ਸਾਡੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਚ ਨਹੀ ਜੋ #ਚ ੰਗਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰੇ #Dil  ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਕਰੇ #ਦ ਿਮਾਗ ਚ..
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
👉ਨੀ😊Munda🙋#homeopathic😆ਦਵਾਈ💊ਵਰਗਾ💪
😘ਜੇ #ਫਾਇਦਾ✔️ਨੀ..ਤਾਂ #ਨੁਕਸਾਨ🚫ਵੀ koi ਨਾ🙅...
👉ਨੀ😊Munda🙋#homeopathic 😆ਦਵਾਈ💊ਵਰਗਾ💪 😘ਜੇ #ਫ ਾਇਦਾ✔️ਨੀ..ਤਾਂ #ਨ ੁਕਸਾਨ🚫ਵੀ koi ਨਾ🙅...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
#ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੇ #ਲੁੱਟੇ ਨਾ #ਨਜ਼ਾਰੇ 💑#ਬਲੀਏ, 
ਫੇਰ ਦੱਸ #ਫਾਇਦਾ ਕਿ #ਜਵਾਨੀ 💏 #ਆਈ ਦਾ,👻
#babbumaanfan #ਦੋਲਤ #ਸੋਹਰਤ ਹੈ #ਤਮਾਸਾ ਕੁੱਝ ਪਲ ਦਾ ਕੁੱਜੇ ਪਾ ਕੇ #ਡੁੰਘੇ ਪਤਣੀ #ਤਾਰ ਦਿਆ। ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ #ਫਿਰ ਆਜਾ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ #ਬਚਪਣ ਜਿਹਾ #ਪਿਆਰ ਦਿਆ। ਤੂੰ ਦੇ ਰੱਸਾ ਮੈਣੂ ਲਟਕਾ ਦੇ #ਸੂਲੀ ਤੇ ਮੈ ਜਾਦਾ ਜਾਦਾ ਤੈਣੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ #ਹਾਰ ਦਿਆ। ਦਿਨ #ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ #ਮਾਨ ਕਹੇ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆ ਜੁਲਫਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿਆ #ਬੱਬੂਮਾਨ #babbumaan #babbumaan #babbumaanlive2017 #babbumaanlive #babbumaanfans #babbumaanzindabad #babbumaanlover #iam_jaskaran #jassa #pindawale #dafbama2017_babbumaan #punjabistatus #punjabiquotes #punjabicomment #attitude #attstatus #attpunjabi
#babbumaanfan  #ਦ ੋਲਤ #ਸ ੋਹਰਤ ਹੈ #ਤਮ ਾਸਾ ਕੁੱਝ ਪਲ ਦਾ ਕੁੱਜੇ ਪਾ ਕੇ #ਡ ੁੰਘੇ ਪਤਣੀ #ਤ ਾਰ ਦਿਆ। ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ #ਫ ਿਰ ਆਜਾ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ #ਬਚਪਣ  ਜਿਹਾ #ਪ ਿਆਰ ਦਿਆ। ਤੂੰ ਦੇ ਰੱਸਾ ਮੈਣੂ ਲਟਕਾ ਦੇ #ਸ ੂਲੀ ਤੇ ਮੈ ਜਾਦਾ ਜਾਦਾ ਤੈਣੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ #ਹ ਾਰ ਦਿਆ। ਦਿਨ #ਹਸ ਼ਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ #ਮ ਾਨ ਕਹੇ ਆਜਾ ਤੇਰੀਆ ਜੁਲਫਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿਆ #ਬ ੱਬੂਮਾਨ #babbumaan  #babbumaan  #babbumaanlive2017  #babbumaanlive  #babbumaanfans  #babbumaanzindabad  #babbumaanlover  #iam_jaskaran  #jassa  #pindawale  #dafbama2017_babbumaan  #punjabistatus  #punjabiquotes  #punjabicomment  #attitude  #attstatus  #attpunjabi 
Advertisement
#ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ,,, ਕਿਓਕਿ ਦੱਸਣ ਨਾਲ #ਫੈਂਸਲੇ ਹੁੰਦੋ ਨੇ ,,,, ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ #ਫਾਸਂਲੇ ,,, ਗਿੱL ^ ਸਾB
#ਦ ਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ,,, ਕਿਓਕਿ ਦੱਸਣ ਨਾਲ #ਫ ੈਂਸਲੇ ਹੁੰਦੋ ਨੇ ,,,, ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ #ਫ ਾਸਂਲੇ ,,, ਗਿੱL ^ ਸਾB
I'm jealous of my parents, i'll never have a kid as cool as theirs#beardstyler😘😘😘#awesometrip😍#urbanthekatshirt✌🏻#ਫੀਠByNature✌🏻❤️#rohtangpass😍#fullonmasti😍#moreyettocome♥
ਮੇਰੀ #ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ਼ਾ ਹੈ ,
ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,,
ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਆਰ #ਖਰੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
ਮੇਰੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ ਼ਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬ ੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪ ਿਆਰ #ਖਰ ੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮ ਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
#ਫਾਲਤੁੂ_ਕਿਸੇ_ਦੀ_ਸੁਣਦਾ_ਨਹੀੰ_ਭਾਂਵੇੰ_ਅਗਲਾ_ਕਿੱਡਾ_ਵੀ_ਖਾਸ_ਹੋਵੇ..#ਦਬ_ਕੇ_ਰਹਿਣਾ_ਕਦੇ_ਸਿੱਖਿਅਾ_ਨਹੀੰ_ਅਗਲਾ_ਕਿੱਡਾ_ਵੀ_ਬਦਮਾਸ਼_ਹੋਵੇ.. #ਸੇਖਮS🅾️🅿️U
#ਫ ਾਲਤੁੂ_ਕਿਸੇ_ਦੀ_ਸੁਣਦਾ_ਨਹੀੰ_ਭਾਂਵੇੰ_ਅਗਲਾ_ਕਿੱਡਾ_ਵੀ_ਖਾਸ_ਹੋਵੇ..#ਦਬ_ਕ ੇ_ਰਹਿਣਾ_ਕਦੇ_ਸਿੱਖਿਅਾ_ਨਹੀੰ_ਅਗਲਾ_ਕਿੱਡਾ_ਵੀ_ਬਦਮਾਸ਼_ਹੋਵੇ.. #ਸ ੇਖਮS🅾️🅿️U
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ..
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...luv u h g.....❤❤❤
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ.. High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...luv u h g.....❤❤❤
☆ਬਸ ਇੱਕੋ #ਫੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ #ਯਾਰ ਨੂੰ★ ☆ਲੈਣੀ #ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਆ ਆਉੰਦੀ #ਵਾਰ ਨੂੰ★..☛GANDHI GROUP KHANNA ☚
☆ਬਸ ਇੱਕੋ #ਫ ੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ #ਯ ਾਰ ਨੂੰ★ ☆ਲੈਣੀ #ਪ ੍ਧਾਨਗੀ ਆ ਆਉੰਦੀ #ਵ ਾਰ ਨੂੰ★..☛GANDHI GROUP KHANNA ☚
Advertisement
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ... ##Sardar Ji##
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎#ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ... ##Sardar  Ji##
_ਜਿਹਨਾ 👉ਦੀ😐 #ਫਿਤਰਤ 😕ਵਿੱਚ "#ਦਗਾ😯" ਉਹ 👥ਕਦੇ "#ਵਫਾਵਾਂ😃" ਨਹੀ❌ ਕਰਦੇ_
.
_ਜੋ 👉#ਰੁੱਖ 🌴ਜਿਆਦਾ #ਉੱਚੇ 👆ਨੇ ਉਹ 👊ਕਿਸੇ 👬ਨੂੱ "#ਛਾਂਵਾ"👍 ਨਹੀ ❌ਕਰਦੇ😕_
___________🔚
_ਜਿਹਨਾ 👉ਦੀ😐 #ਫ ਿਤਰਤ 😕ਵਿੱਚ "#ਦਗ ਾ😯" ਉਹ 👥ਕਦੇ "#ਵਫ ਾਵਾਂ😃" ਨਹੀ❌ ਕਰਦੇ_ . _ਜੋ 👉#ਰ ੁੱਖ 🌴ਜਿਆਦਾ #ਉ ੱਚੇ 👆ਨੇ ਉਹ 👊ਕਿਸੇ 👬ਨੂੱ "#ਛ ਾਂਵਾ"👍 ਨਹੀ ❌ਕਰਦੇ😕_ ___________🔚
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...#raja #sardari #jatt #saab #zimidaar #pendu
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ..... ਪ੍ਰੀਤ ......
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ..... ਪ੍ਰੀਤ ......
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
Advertisement
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...guri
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...guri
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
ਹੋਣ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨੀ ਕੋਈ 😵 #ਫਾਇਦਾ, 😋😋
ਐਵੇਂ 🙆 #ਮਾਰ ਨਾ 😣 #ਬਿਲੋ #ਗੇੜੇ...😝😝
High 😇#ATTITUDE 🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎
#ਜਣੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜਾਈਏ #ਨੇੜੇ...
ਹੋਣਾ 😶 #ਨ ੀ ਕੋਈ 😵 #ਫ ਾਇਦਾ, 😋😋 ਐਵੇਂ 🙆 #ਮ ਾਰ ਨਾ 😣 #ਬ ਿਲੋ #ਗ ੇੜੇ...😝😝 High 😇#ATTITUDE  🙋 ਰੱਖੀਏ, 😎😎 #ਜਣ ੀ-ਖਣੀ 😬 ਦੇ ਨਾ 😉 #ਜ ਾਈਏ #ਨ ੇੜੇ...
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ #ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ #ਜਜਬਾਤ ਨੇ....!!
ਤੈਨੂੰ #ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ.... ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ #ਹਾਲਾਤ ਨੇ ..
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ #ਜਜਬ ਾਤ ਨੇ....!! ਤੈਨੂੰ #ਸ ਼ੌਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ.... ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ #ਹ ਾਲਾਤ ਨੇ ..
Advertisement
ਮੇਰੀ #ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ਼ਾ ਹੈ , 
ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪਿਆਰ #ਖਰੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , 
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...
ਮੇਰੀ #ਫ ਿਤਰਤ ਵਿੱਚ #ਵਫ ਼ਾ ਹੈ , ਮੇਰੇ ਤੌ #ਬ ੇ-ਵਫਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ ,, ਮੈ ਕਿਸੇ ਦਾ #ਪ ਿਆਰ #ਖਰ ੀਦ ਨਈ ਸਕਦਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੌ ਇੰਨੀ #ਕਮ ਾਈ ਨਈ ਹੌਣੀ...